top of page

PROJEKT "JAZZ CLASS"

O projekcie międzynarodowym.

Jest to inicjatywa, która powstała z potrzeby popularyzacji młodzieży w mediach. Podczas bieżących rozmów z nauczycielami na temat tego pomysłu, wszyscy bez wyjątku podkreślali taką potrzebę.

Przygotowanie młodzieży do wystąpień publicznych i oswojenie z mediami to dodatkowa korzyść z projektu, a także pojawienie się w mediach publicznych, gdzie więcej tego typu treści nie zaszkodzi.

Dodatkowe korzyści to pozycjonowanie treści w miejscu, które nie sąsiaduje z mediami o wątpliwej treści, a z biegiem czasu zwróciło uwagę wielu osób, że kultura wysoka jest tam tylko z konieczności.

Uruchomiliśmy bibliotekę, bezpłatną dla wszystkich, która jest kroniką filmu i można z niej bezpiecznie korzystać (wkrótce na VOD-TVP, od końca czerwca), materiały powstałe w projekcie telewizji "JAZZ" są własnością szkoły i stanowią elegancką formę zapisu.

Projekt ma charakter międzynarodowy, pozwala na promocję i wymianę kontaktów między szkołami i instytucjami, które mogą tworzyć materiały dziennikarskie, promocyjne i informacyjne, które również często trafiają do kroniki.

Ostatecznym celem jest również zapoznanie i przyzwyczajenie młodzieży do tworzenia lepszego środowiska dla sztuki i umieszczania jej w mniejszym rozproszeniu wśród treści niekorzystnych dla jej wizerunku.

First School from Lublin

participating in the project

kon10.jpeg
9YuyEBfR.jpg

Head of Section Jazz Department: Jakub Kotynia

Wszystko zaczęło się od rozmowy z Jakubem Kotynią, który wraz z redakcją telewizji JAZZ był zainteresowany stworzeniem projektu medialnego. Wspólnie udało nam się zauważyć potrzebę promowania muzyków i integrowania ich w międzynarodowych społecznościach, co jest również celem projektu "Jazz Class".

Zapraszamy wszystkich do projektu, którego celem będzie wspólne wykonanie koncertów z mieszanych składów, których premiera odbędzie się w Telewizji JAZZ oraz w mediach społecznościowych.

MAPA PROJEKTU

  • Facebook
bottom of page