Wrzesień, 

to miesiąc zaproszeń,

nowych serii odcinków publicystycznych,

z dziedzin :

literatury, fotografii, muzyki klasycznej, zapowiedzi nowych wydań

i relacji z wydarzeń z całej Polski

informacja:

-zgłoszenia propozycji na adres jazztvdistribution@gmail.com

-proszę opisać charakter proponowanej wizyty

-możliwość występu kameralnego w studio, który może być połączony z wywiadem publicystycznym

-materiały muzyczne i prezentacyjny proszę załączać do wiadomości

-możliwość zgłoszenia serii odcinków, na przykład edukacyjnych.

czy też prezentujących instrumenty lub grę na instrumentach , teorię muzyki.

 formularz zgłoszeniowy

Świętochłowice

WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁAMI * jazzcooperation@gmail.com
 
REKLAMA TELEWIZYJNA  *  jazztvadvertisement@gmail.com

 

PROJEKTY * jazzentertainmenttelevision@gmail.com
 


www.jazztelevision.tv

Numer koncesji: 689/2017-TK

Dane kontaktowe:
Berenikafilm
ul. Krauzego 1
41-600 Świętochłowice
e-mail: jazzentertainmenttelevision@gmail.com 

Organem właściwym w sprawach

radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 
01-015 Warszawa 

www.krrit.gov.pl