Staże i praktyki.

Zdobywanie doświadczenia w największym

w Polsce programie muzyki jazzowej.

Staże na stanowiskach:

------dziennikarstwo-------

- dziennikarz

- kierownik produkcji

- asystent k.p.

- organizacja produkcji

- korespondent zagraniczny

----------film-------------

- operator kamery

- reżyser dźwięku

- charakteryzacja scenografia

- montaż

----marketing i zarządzanie----

- zarządzanie programem telewizyjnym

- marketing

- reklama

- social media

FOLDER

WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁAMI * jazzcooperation@gmail.com
 
REKLAMA TELEWIZYJNA  *  jazztvadvertisement@gmail.com

 

PROJEKTY * jazzentertainmenttelevision@gmail.com
 


www.jazztelevision.tv

Numer koncesji: 689/2017-TK

Dane kontaktowe:
Berenikafilm
ul. Krauzego 1
41-600 Świętochłowice
e-mail: jazzentertainmenttelevision@gmail.com 

Organem właściwym w sprawach

radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 
01-015 Warszawa 

www.krrit.gov.pl